Van Schepping tot Eeuwigheid – Interactief

De periode van schepping tot eeuwigheid heb ik in een aantal stadia opgesplitst.Via linken (de gele labels) komt u op onderpagina’s terecht, waar u meer wordt verteld over het betreffende stadium.

Gods Koninkrijk in Ontwikkeling
Van Schepping tot Eeuwigheid

Van Schepping tot Eeuwigheid

Het project: „De Geest spreekt het Koninkrijk“ is de ontwikkeling van het Koninkrijk van God, verteld vanuit het principe dat Gods karakter in één eigenschap kan worden samengevat: Liefde. Liefde is het fundament van de schepping. En als het Koninkrijk van God is voltooid, is die Liefde het enige dat overblijft. Gods Liefde is eeuwig. Gods Liefde is het Leven. Gods Liefde is het eeuwige leven. En het eeuwige leven, is een leven in volkomen vrijheid.

Het project vertelt ook van de worsteling die de schepping moet doormaken om uiteindelijk tot die volkomen vrijheid in te gaan. De schepping wacht daarop en ziet er naar uit. Ze is in barensnood. Vandaar ook die worsteling. Het alles is nodig om uiteindelijk ook zelf deel te hebben aan de heerlijkheid die het deel is van de kinderen van God.