Het Koninkrijk

Het vleesgeworden Woord

Het vleesgeworden Woord

Dit is het derde artikel waarin ik inga op het kwaad en het oordeel van God daarover. In het vorige deel heb ik enige...

Christus en het oordeel

Christus en het oordeel

In het vorige artikel heb ik stilgestaan bij het ontstaan van het kwaad. Het kwaad is een gevolg. Eva, die de gehele...

Het ontstaan van het kwaad

Het ontstaan van het kwaad

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg...

De Eerstgeborene

De Eerstgeborene

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.Colossenzen 1:15 (HSV) Alles dat op...