We zouden kunnen zeggen dat het Woord van de Schepper, Die alles heeft geschapen dat bestaat, zowel in de hemel en als op de aarde, tot in onze tijd na-echoot. Die echo klinkt in het tot stand komen van het „Koninkrijk van God“. Het wordt vanaf het begin van de schepping aangekondigd, maar sinds de komst van Christus ook gerealiseerd.

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

Hebreeën 1:1-2 (Herziene Staten Vertaling)

God spreekt!

Deus Loquitur

De titel van dit artikeltje betekent ‘De Geest spreekt (het) Koninkrijk van God’. Hiermee wordt concreet aangegeven wat het karakter van het wel van Gods Geest. De Geest creëert of brengt tot stand; dat wat Hij tot stand brengt is het Koninkrijk van God.

Vandaar dat de Heilige Geest pas ná de komst van Jezus Christus met Zijn werk kon beginnen: Jezus Christus is de Koning die God hoogstpersoonlijk in Zijn Koninkrijk heeft aangesteld. In het Koninkrijk van God kun je twee ‘kanten’ onderscheiden: Dat wat is en dat wat (nog) niet is. 

Anders gezegd: Dat wat is, is het spreken van het Koninkrijk. Die volkomen ‘kant’ van het Koninkrijk druk ik uit in de image hiernaast: Het is in feite de volmaakte samenwerking tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; de Drie-eenheid.

Het Koninkrijk van God

Het Koninkrijk van God

Als we het hebben over het Koninkrijk van God maar dan vanuit het gezichtspunt van de mens, zien we de dingen anders. Dat komt omdat de mens een natuurlijk denkend wezen is. Van nature begrijpt de mens niets van dat wat van de Geest is. Hij kan dus ook het Koninkrijk van God niet zien, als het gaat om het volmaakte wezen van dat Koninkrijk.

Wel kan hij zien wat de ‘(groei)effecten’ zijn van het eeuwige spreken van God op de plek waar hij zijn natuurlijke bestaan heeft. Dit is dus de ‘andere kant’ van het Koninkrijk: dat wat (nog) niet is.

Die ‘kant’ druk ik uit in de image hiernaast: de wereld waar langzamerhand het Koninkrijk wordt gerealiseerd via het Koningschap van Christus.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken