Vergeving

Terug naar: Kort door de Bocht

De vreugde van niet-toerekenen

Vergeving is het niet-toerekenen van misstappen.

Onder het Oude Verbond kon God de mensen hun overtredingen van het gebod: de naaste liefhebben als zichzelf, niet vergeven, omdat de mens niet in staat was om zonder zonde te zijn en dus voortdurend overtrad. 

Onder het Nieuwe Verbond kan God de overtredingen vergeven van hen, die hun vertrouwen stellen op Christus en die door de Heilige Geest uit Hem geboren zijn: Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. (1 John 5:18 (NBG1951))