Van God houden?

Terug naar: Kort door de Bocht

Kunnen we van God houden of alleen maar van ons beeld van hem? Maakt het een verschil en hoe?

Houden van is vrijblijvend en heeft geen implicaties. ‘Houden van’ kan dan ook weer ophouden, als het ‘object’ waarvan je houdt verandert/verdwijnt. Je kunt ook van meerdere dingen of personen, in meer – of mindere mate, houden. Trouwens nergens in de Bijbel wordt gesproken over ‘houden van god’.

Wel wordt gesproken over het ‘liefhebben van God’. En dan betreft het een activiteit: “Wie Mij liefheeft, doet wat Ik zeg”. Daaruit volgt tevens dat je geen twee heren kunt dienen, of liefhebben. Want als het bewijs van je liefde voor God, is dat je doet wat Hij zegt, staat Hij dus op de eerste plaats.

Het antwoord op de vraag is dus: We kunnen niet van God houden, want dan is Hij niet de Enige, maar we kunnen God wel (als Enige) liefhebben, door te doen wat Hij zegt.

Als je dus zegt van God te houden, houd je de optie open voor meerdere objecten, maar ook houd je het vrijblijvend (de mate van ‘houden van’ is afhankelijk van je gevoel). Dat is overigens wel hoe de meeste mensen ‘houden van’ ervaren. Vandaag houd je van iemand en morgen is de relatie weer bekoeld: Ik houd niet meer van ….

Liefhebben is echter een keuze en daar ga je voor. Het is niet iets ‘wat je overkomt’ want dan is het afhankelijk van het weer.

Houden van heeft dus alles te maken met het beeld dat je van iemand maakt, dus met datgeen wat jij er in legt, terwijl liefhebben uiteindelijk het beeld vormt tot datgeen wat het werkelijk is. Houden van is dus tijdelijk; liefhebben (van God) is voor eeuwig.