Schrift

Terug naar: Kort door de Bocht

De boeken voor een volk in Ballingschap.

 Het eerste gedeelte van de Bijbel, wat wij, gelovigen uit de heidenen (zie: Heidenen) het oude testament noemen, is het enige boek dat de Joodse gelovige (zie: Het Joodse volk) kent. Zij noemen een gedeelte van dat boek, of liever gezegd: die verzameling boeken, de Schriften. Zie ook de kernpunten: “De Joodse Wet” en “De Profeten”

Dat impliceert tevens dat niet de hele Hebreeuwse Bijbel, de Schrift of de Geschriften wordt genoemd. Binnen de geschriften gaat het om de volgende drie verzameling boeken:

 1. De dichterlijke boeken: 
  • Job,
  • Psalmen (met Ruth als voorvoegsel),
  • Spreuken.
 2. De ‘feest’rollen, of poëtische/wijsheidsboeken:
  • Hooglied, op het Pascha (Joodse Paasfeest),
  • Ruth, op het Joodse Pinksterfeest (feest van de eerstelingen),
  • Klaagliederen, op de gedenkdag van de verwoesting van de tempel,
  • Prediker, op het Loofhuttenfeest (herdenking van het verblijf in de woestijn),
  • Ester, op het Purimfeest (herdenking van het mislukken van de aanslag op het Joodse volk door Haman, een Jodenhater in de tijd van Ester).
 3. De verhalende boeken (de periode van de ballingschap):
  • Daniël,
  • Ezra,
  • Nehemia,
  • 1 en 2 Kronieken, waarschijnlijk was dit één boek: Groot-Kronieken