Rechtvaardigheid

Terug naar: Kort door de Bocht

Vaardig in het doen van recht

Rechtvaardigheid is het innerlijke vermogen, waaruit gerechtigheid voortkomt. Gerechtigheid wordt getoond in het leven en functioneren van een rechtvaardige. 

Rechtvaardigheid produceert altijd recht. Onrechtvaardigheid produceert altijd onrecht. Vanwege de invloed van de zonde in het leven van de ongeestelijke mens, wordt dit innerlijke vermogen toenemend beschadigd en kan deze mens zich alleen aan de wet houden. 

De wet neemt de plaats in van het vermogen om rechtvaardig te handelen. De geestelijke mens, die wordt geleid door de Geest uit God, ontvangt de rechtvaardigheid van God in zijn inwendige mens als basis voor al het handelen; hij wandelt daarom niet in zijn eigen – maar in Gods rechtvaardigheid. Zie ook: Wat is gerechtigheid?