Plan van God

Terug naar: Kort door de Bocht

Met Christus op weg naar de eeuwigheid…

Gods plan bestaat hierin dat Hij een mens(heid) schept, die leeft vanuit de liefde die God voor zijn schepping heeft. Die mens is niet van natuurlijke – , maar van geestelijke oorsprong. Dat betekent, dat niet de mensen die uit Adam voortkomen, maar dat de mensen die in Christus worden verwekt, bedoeld zijn voor de eeuwigheid.

Concreet kunnen we zeggen, dat God die geestelijke mens(heid) pas gestalte krijgt sinds Christus. De mens, die door God uit het stof wordt geformeerd is slechts tijdelijk. En als ondertussen in het hart van die natuurlijke mens een geheel nieuwe en geestelijke mens wordt geschapen, zal de natuurlijke mens uiteindelijk in de geestelijke mens opgaan. Het natuurlijke leven wordt ontdaan van elke beperking (onvolmaaktheid) en zal eeuwigheidswaarde aandoen. 

Uiteraard is dit een proces. Het vindt, in de geestelijke wereld, al plaats sinds de komst van Christus. Die geestelijke mensheid is verenigd in de geestelijke eenheid (het lichaam van Christus) de Gemeente. De enige manier waarop de natuurlijke mensheid kennis maakt met deze geestelijke mensheid, is wanneer de liefde van God in de levens van hen die Christus met hart en ziel toebehoren, zichtbaar wordt. Dit noemt de Bijbel: het getuigenis van Christus.