Over: Jezus en de doop in de Geest

Terug naar: Kort door de Bocht

Denk je dat Jezus het nodig had in de Heilige Geest te worden gedoopt❓

Ja dat denk ik wel. Anders zou het niet gebeurd zijn. Er staat dat de hemel werd geopend:

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, werd de hemel geopend, en Johannes zag Gods geest als een duif op Jezus neerdalen.

Toen kon Jezus alles weer herinneren. En toen begon Hij ook met wonderen te doen.

Antwoord van een Jehovah Getuige

Mijn reactie:

Er staat inderdaad dat de Geest, als een duif, op Hem neerdaalde. Maar er staat niet dat Hij op dat moment met de Geest werd gedoopt. Dat ligt ook niet voor de hand, want Hij was al uit God geboren, letterlijk.

NB: Interessant is een gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen (de eerste) Adam en de tweede adam, Jezus Christus. Maar misschien is dit meer iets voor een geheel nieuw topic.

De duif markeerde het begin van Jezus’ bediening, vandaar dat Hij daarna zijn roeping in de praktijk omzette. Tijden Zijn  eerste levensperiode kwam Hij er achter wat Zijn Vader met Hem voorhad. Vandaar dat Hij, pas rond z’n 30e levensjaar door de Heilige Geest in de woestijn werd geleid; Zijn eerste vuurdoop.

Die opmerking die je maakt over, dat Jezus Zich weer alles kon herinneren, roept meer vragen op die jij kunt beantwoorden: Wat precies kon Jezus Zich weer herinneren? Besef je wel, dat voor deze gedachte geen enkele basis in de Bijbel te vinden is?