Over: het ontstaan van complot-denken

Terug naar: Kort door de Bocht

Dat jij het over wantrouwen hebt interesseert mij wel. Ik heb reden aan te nemen dat wantrouwen een belangrijke factor is voor mensen om van God verwijderd te blijven.

Iemand op een forum

De mensen zijn verwijderd van God door de zonde. De mens is wantrouwig vanwege de leugen dat God niet te vertrouwen is. De waarheid over God kan niet tot het hart van de mens doordringen, omdat de mens zelf geen inmenging wenst.

Mijns inziens is onderwijs op dit gebied nodig om degenen die willen, weer terug tot God te brengen. Wanneer de christenen wantrouwen kunnen overwinnen zal dat effect hebben op hun gedrag jegens anderen en zullen die daardoor gezegend worden en mogelijk weer tot geloof komen.

Iemand op een forum

Onderwijs is niet voldoende. Er is bekering van hart nodig.

Er is ook veel wantrouwen tussen de geslachten, (…) Het vertellen van de waarheid zou uitkomst bieden, mits er respect voor de vrouw is en ontzag voor de man. Zonder deze ingrediënten valt men elkaar aan en wordt wantrouwen tussen de geslachten vergroot.

Iemand op een forum

Ik weet niet goed waarom je het zo toespitst op de relatie tussen man en vrouw. Die relatie is, net als de rest van de schepping, ook beschadigd door de zonde.

Als het om ons topic-onderwerp gaat, is mijn inziens de zonde de bron van alle kwaad. En de zonde is het gevolg van het eten van de vrucht „die er aantrekkelijk uitziet om daardoor wijs te worden“. De omstandigheid dat de mens vandaag de dag binnen enkele minuten van alles dat in de wereld gebeurt op de hoogte is en daar een menig over kan (moet?) hebben, heeft een negatief neveneffect: je wordt ook direct geconfronteerd met het falen van diezelfde mens. 

Er ontstaat een machteloosheid, die zich niet vertaald in de gedachte dat de mensheid het op zichzelf niet redt en dus hulp nodig heeft van de Schepper, maar in de gedachte dat er mensen zijn die het, al dan niet collectief, slecht met ‘jou’ voorhebben. Er wordt niet getwijfeld aan het algemeen mensenlijk kunnen, maar wel aan de motieven van hen die het kunnen weten (de wetenschap); men gelooft nog altijd in de vrucht van kennis, maar denkt ook dat slechts enkelen een patent op die kennis hebben. En dat die enkelen het lot van de mensheid in hun handen hebben en juist om die reden niet te vertrouwen zijn. Dát is de basis van elk complot-denken.

Er is echter een oplossing. Maar daarover ga ik het hier niet hebben.