Noach en de Ark?

Terug naar: Kort door de Bocht

Waarom koos God Noach uit om de ark te bouwen; maar geen anderen?

De Bijbel zegt: „Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God“. Noach was als zodanig een opvallende verschijning, want: „de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld.“ 

Die ‘verdorvenheid’ was het gevolg van de handel en wandel van de mensheid: „Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde“. De mens bracht dus sinds de overtreding van Adam vrucht voort, maar die was in de kern verrot geraakt. Dat verrottingsproces kon zich nog maar in één richting verder ontwikkelen: het totale verloren gaan van de schepping.

God heeft de schepping echter niet tot stand gebracht, zodat de mens er vervolgens een puinhoop van maakt. Hij grijpt dus in teneinde de schepping te behouden en dat doet Hij door de enige aan te spreken, die nog in staat is naar Hem te luisteren: Noach.

Merk overigens op, dat het werk van Noach aan de ark, een getuigenis is dat voor iedereen om hem heen zichtbaar was. De mensen waren echter al zodanig verblind en verdoofd, dat ze het teken niet meer konden verstaan. Ze geloofden dus niet dat het oordeel over hun ‘verdorven’ en dus onherstelbare levenswandel, voor de deur lag en dat de ark die Noach aan het bouwen was, op dat moment de enige mogelijkheid tot behoud was.