Neemt God risico’s en heeft Hij zodoende ook geloof?

Terug naar: Kort door de Bocht

Nee, God neemt geen risico’s. Een risico wordt genomen als de uitkomst anders kan zijn dan je hoopt of verwacht. Dat is bij God niet het geval: Hij doet wat Hij belooft. Dus is het risico dat de uitkomst anders is dan Hij verwacht nihil.

Daarentegen heeft God wel geloof. Geloof is ‘het zeker weten van iets dat nog niet gezien wordt (is uitgekomen)’. God heeft een onwrikbaar geloof dat de schepping uiteindelijk zal voldoen aan Zijn wens en wil: het goede, het welgevallige en het volkomene.

Als dit geloof in het hart van een mens wordt geplant, ontstaat daar vertrouwen, omdat die ‘gelovige’ dan óók weet dat God geen risico’s neemt.