Logos

Terug naar: Kort door de Bocht

Het spreken vanuit Gods wezen

De Logos is een verstaanbare uitdrukking van Gods wil. Het is het Licht, dat schijnt op het moment dat God zijn hartewens uitspreekt. De Logos is het Woord, dat God spreekt in de schepping en dat uiteindelijk de eniggeboren Zoon van God voortbrengt. Dat betekent, dat Jezus niet zelf de Logos – , maar dé uitdrukking van de Logos is. 

Het Woord is in Christus vlees geworden; Het heeft in Hem gestalte gekregen. Hieruit kunnen we concluderen, dat Jezus de reden of de grond is voor alles dat bestaat. Jezus is Degene aan Wie heel de schepping haar bestaansgrond ontleent. 

Uit het Woord van God, de Logos, oftewel het Licht dat op het pad van de mensheid schijnt, kan ieder mens begrijpen, dat God Jezus als dé mens ziet, die de aarde beërft.