Koninkrijk der Hemelen

Regeren vanuit de geestelijke wereld

Het Koninkrijk der hemelen is inhoudelijk identiek aan ‘het Koninkrijk Gods’. De uitdrukking ‘het Koninkrijk der hemelen’ wordt enkel in het evangelie van Mattheüs gebruikt. Zie hier voor een vergelijkend overzicht.

(Aan dit kernpunt wordt nog geschreven).