Joodse wet

Terug naar: Kort door de Bocht

Gods wegwijzer voor het volk Israël

De Joodse wet is oorspronkelijk de wet die door Mozes aan het volk Israël is gegeven. Ze ontvingen de wet in de Sinaï woestijn, na hun vertrek uit Egypte.

Door het geven van de wet, stelde God het volk Israël apart van de overige volken. Het verblijf in de woestijn symboliseerde de afzondering, die God voor het volk Israël op het oog had.

Op deze manier is het volk Israël een onvolkomen beeld van de nieuwtestamentische Gemeente, die tot op de huidige dag door de Heilige Geest in de onzienlijke wereld apart is gezet. 

De rol van de wet, die als tuchtmeester tot aan de komst van Christus functioneerde, is sinds de uitstorting van de Heilige Geest overbodig geworden. Zowel de Jood als de overige volken, kunnen nu rechtstreeks via Christus, deelhebben aan het Koninkrijk waar het Israël onder de wet naar verwees.

Voor degenen die zoeken naar het Koninkrijk van God, is de wet als wegwijzer nog altijd aanwezig.

De Joodse wet in de Bijbel bestaat uit de eerste vijf boeken van het Oude Testament:

  • Genesis
  • Exodus
  • Leviticus
  • Numeri
  • Deuteronomium