Joodse volk

Terug naar: Kort door de Bocht

Verzameld om de Heiland van de wereld voort te brengen

In tegenstelling tot wat men tegenwoordig denkt, is ‘het Joodse volk’ niet gelijk aan Israël. Het Joodse volk bestaat uit Israëlieten, die zich van andere religieuze groepen onderscheiden door hun religie. Ze houden zich aan de wet die door Mozes in de woestijn aan het volk Israël is gegeven.

Een Jood is dus een Israëliet (afstammeling van Jacob, die op latere leeftijd Israël werd genoemd) en die zich óók houdt aan de wet van Mozes.

Het oudtestamentische Joodse volk was in feite een religieuze eenheid. Uit deze eenheid is de Christus voort gekomen. Daarnaast werden de evangelisten van het eerste uur ook uit het Joodse volk gerekruteerd. Na de uitstorting van de Heilige Geest is de ‘roeping’ van het Joodse volk vervuld.