Is God verantwoordelijk?

Terug naar: Kort door de Bocht

Als er een god zou zijn die alle leven op aarde bestuurt, is die dan ook verantwoordelijk voor alle ellende (oorlog, honger, ziekten) in de wereld?

Als er géén God is, die alle leven op aarde bestuurt, wie is er dán verantwoordelijk voor alle ellende (oorlog, honger, ziekten) in de wereld?

Nu is er wel een God, maar bestuurt Hij alle leven op aarde? In jouw vraag leg je een link tussen ‘alle ellende’ en Gods ‘bestuur’.

Ik ben echter van mening dat God in wezen wel de aanzet (het leven zelf) heeft gegeven, maar dat de mens het bestuur heeft overgenomen. In feite is de mens dus degene die de deur voor alle ellende heeft opengezet, omdat hij niet in staat is goed bestuur te leveren. De vergankelijkheid (de ellende!) werd daardoor een onlosmakelijk onderdeel van het leven.

Maar omdat de mens een onderdeel is van de schepping (waar God natuurlijk als Enige voor verantwoordelijk is), draagt God – alhoewel Hij het niet veroorzaakt – wel de verantwoording voor alle ellende.

Hier zie je dan ook direct het probleem dat is ontstaan: God geeft een totaal-oplossing, maar degene die het bestuur heeft overgenomen, zal die wel, vrijwillig en met heel z’n hart, moeten accepteren.

NB: Ik ben zelfs van mening dat de totaal-oplossing geldt voor alle ellende die NIET rechtstreeks door hem wordt veroorzaakt. Maar dat antwoord geef ik wel, als de vraag wordt gesteld.