Gerechtigheid

Terug naar: Kort door de Bocht

Handelen conform Gods verwachting

Gerechtigheid is het geheel aan handelingen, die rechtvaardig worden uitgevoerd, ten behoeve van het functioneren van de mens in samenleving. Een rechtvaardig mens is een mens die functioneert overeenkomstig de scheppingsorde zoals omschreven in Genesis 1:26.

Alle rechtvaardige handelingen komen voort uit – en zijn samen te vatten in slechts één uitgangspunt: liefhebben. En dan met name een liefhebben dat van gelijke oorsprong is als de liefde van God. De Enige die deze liefde in een mens kan voortbrengen is de Heilige Geest.

Gerechtigheid is het rechtvaardig behandelen van de naaste. Dit geldt ook voor God, van Wie de mens de naaste is. Voor God geldt echter dat Hij de bron is van alle rechtvaardigheid. Hij heeft de mens geschapen die in tegenstelling tot de Schepper NIET rechtvaardig is en dus ook niet in staat is als zodanig te handelen. Gods gerechtigheid leidt er toe dat de mens uiteindelijk wél rechtvaardig kan handelen. Met andere woorden: Gods rechtvaardigheid is dat Hij de mens recht doet.

Concreet heeft God de mensheid via Jezus Christus de mogelijkheid gegeven om te ontsnappen aan het juk van de zonde. Maar om die bevrijding werkelijk om te zetten in een vrij leven, zal de mens zich moeten voegen onder het zachte en lichte juk van Jezus Christus. Op die manier wordt de mens gerechtvaardigd en wandelt hij in gerechtigheid. Buiten Christus om blijft de mens onder het oordeel en wandelt hij nog altijd in ongerechtigheid.

Zie ook: Wat is rechtvaardigheid?