Gemeente

Terug naar: Kort door de Bocht

Het nageslacht van Jezus Christus

De Gemeente (met een hoofdletter) is een wereldwijd, onzichtbaar (geestelijk) bouwwerk. De Gemeente wordt in de geestelijke wereld, dat wil zeggen voor de troon van God, gebouwd en in stand gehouden door Jezus Christus zelf.

De Gemeente bestaat uit gelovigen, die Hem aangenomen hebben (Johannes 1:12) én in zijn naam geloven. Deze gelovigen belijden: Hij is de Christus, de Zoon van de levende God!