Geloof in het lot?

Terug naar: Kort door de Bocht

Geloof je in het lot? Denk je dat je dat beïnvloeden kunt?

Nee, ik geloof niet in ‘het lot’. En als het lot zou bestaan, dan zou je het niet kunnen beïnvloeden, want dan zou het ‘het lot’ niet meer zijn. Sommigen kennen echter (zonder dat ze dat zelf beseffen) aan het “lot” een sturende kracht toe waar je je wel degelijk tegen kunt verzetten. Het lot krijgt daarmee een karakter, want je kunt het er mee eens zijn of niet. Vandaar dat mens soms zegt, dat het lot iemand gunstig gezind is of niet. Daarmee gelooft men alsnog in een soort, zij het mindere, god. 

Aan de andere kant geloof ik ook niet in toeval. Alles dat gebeurt (gevolg) heeft een oorzaak. We noemen iets toeval als we de oorzaak van een gevolg niet meer kunnen benoemen. Het toeval heeft geen oorzaak; het woord toeval geeft dit al aan. Dat betekent overigens dat het net zo onmogelijk is, dat er bij ‘toeval’ iets uit niets zou kunnen ontstaan. Iets dat zich dan ook nog ontwikkelt ook! Met andere woorden: iemand die gelooft in het toeval, gelooft iets dat door alles om hem heen wordt ontkend.