Filosoferen?

Terug naar: Kort door de Bocht

Waarom filosoferen mensen?

Filosoferen zit de mensen in de genen. Filosoferen is je bezig houden met wijsgerige/levensbeschouwelijke vraagstukken. Het is niet het vragen naar het ‘hoe’, maar naar het ‘waarom’ der dingen. Eigenlijk is filosofen toegeven aan nieuwsgierigheid naar het antwoord op de vraag naar het waartoe van alle dingen.

Waaróm filosoferen mensen? Het filosoferen is typisch voor de mens; geen enkel dier doet dit. Deze vraag kan niet vanuit de evolutietheorie worden beantwoord. Geen enkel dier stelt zich de vraag waarom hij iets wel of juist niet doet; hij doet gewoon. (Leren is geen filosoferen).

Ik denk dat de mens filosofeert, omdat ‘iets’ hem vertelt dat hij er niet zomaar is; hij zoekt dus naar de zin van het leven. Hij vraagt dus naar het ‘waarom’ van zijn bestaan. 

Sommige filosofen filosoferen wat af, zonder zich de vraag te stellen wáárom ze dat doen; ze ontwijken daarmee het antwoord op de meest ultieme vraag: Waarom zijn we er überhaupt en Wie heeft dat dan zo bedoeld.