Eén ideologie?

Terug naar: Kort door de Bocht

Hoe zou de wereld eruit zien als elk land dezelfde opvattingen en ideologie zouden delen? Zouden er nog steeds oorlogen zijn?

Een ideologie heeft een ‘vijand-beeld’ nodig om zich tegen te kunnen verzetten. Ze ontstaan in het denken van de mens, die niet tevreden is met z’n situatie. Ideologisch denken is een onderdeel van de menselijke geest. Dat wil zeggen dat elke ideologie in de kern gewelddadig is.

Ik denk dus dat een wereld met maar één ideologie misschien wel (tijdelijk) vrij is van oorlogen en grote conflicten, maar dat onder de oppervlakte altijd het verzet (de ontwikkeling van een nieuwe ideologie) sluimert.

Denk aan het Communisme, het Nazisme, maar ook het Christendom en de Islam. Het ‘probleem’ zit ‘m namelijk niet in het ‘idee’ zelf, maar in het denken van de mens waarin dat idee zich verder ontwikkelt. Zo gezegd, zou een wereld ZONDER enige ideologie beter af zijn, maar daarvoor heeft de mens een ander of vernieuwd denken nodig (zie ook Romeinen 12:2).

Hoe zou de wereld er uit zien als nazi Duitsland de oorlog had gewonnen?

Nazi-Duitsland is ontstaan vanuit een Ideologie: De kerngedachte achter deze ideologie is het bestaan van de Übermensch (het Arische ras). Als de Nazi’s de oorlog hadden gewonnen, zouden ze ongetwijfeld deze ideologie hebben verspreid over heel de wereld; ze zouden hun Lebensraum hebben uitgebreid.

Dat impliceert dat alle Untermenschen er aan hadden moeten geloven. Alle overige volken zouden dan het Arische volk onderworpen zijn. Het einddoel is een mensen-ras dat geheel zuiver is volgens ideologisch standpunt. Er is echter een groot probleem dat binnen een ideologisch denken nooit kan worden opgelost: er zijn altijd heersers en onderworpenen. Er zou dus vanzelfsprekend een wereldwijde opstand zijn uitgebroken tegen deze ideologie. Want logischer wijze zou dan de wereld bestaan uit één type mens, dat de rest nauwgezet in de gaten houdt en dus onderdrukt (door, ten minste, een vorm van hersenspoeling). Dit was de situatie al in Duitsland zelf, aan het eind van de 2e wereldoorlog.

De mens is van huis uit echter opstandig, dus deze situatie had nooit tot stand gekomen. Nog eerder zou de wereld letterlijk aan al dat geweld ten onder zijn gegaan.

NB: Dit laatste geldt dus in feite voor elke situatie waaraan een ideologisch denken ten grondslag ligt.