Een beter mens?

Terug naar: Kort door de Bocht

Denk je dat jouw geloof jou tot een beter mens maakt?

Nee, dat denk ik niet. Geloof is het vertrouwen dat je een doel bereikt vóórdat je onderweg gaat. Het is de zekerheid dat wat je op enig moment het meest belangrijk vindt, kunt realiseren.

Het geloof haakt dus aan bij een onderliggende visie; het is de visie (hetgeen je ziet als einddoel), die voeding geeft aan je geloof: je gaat onderweg. 

De kwaliteit van wat je als mens wordt, ligt vast in de visie die je al hebt voordat je gelooft. Met andere woorden: je wordt uiteindelijk wat je in beginsel al bent. Niet beter, maar ook niet slechter. Hoogstens uitvergroot of versterkt, maar niet anders.

Het enige dat in staat is deze wetmatigheid te doorbreken is een verandering van visie. Maar een goede (de beste!) visie moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Ze moet de Waarheid zijn: De beste visie hoeft niet te worden bijgesteld. Dat geldt enkel maar voor een visie, die in zichzelf de waarheid is. En dat kan er maar één zijn; die Waarheid is voor eeuwig. Een dergelijke visie komt niet op in de mens zelf (is dus niet zijn eigendom), maar moet worden geschonken.

Ze moet de Weg zijn: Het bereiken (de actie) van het meest optimale doel of het realiseren van de Waarheid, is onderdeel van de visie zelf. Ze is routeplanner en auto ineen. Het enige dat de mens hoeft te doen is instappen. De Waarheid is geheel zelf in staat zich in het leven van de ‘gelovende’ mens waar te maken en hem te brengen op de plek waar hij in eeuwigheid kan verblijven.

Ze moet het Leven zijn: De visie beheerst heel het leven van de mens die op haar vertrouwt. Niet alleen is ze het eindpunt en de weg er naartoe: ze inspireert, geeft kracht en doet het vertrouwen in de Waarheid groeien. Het Leven ontwikkelt en brengt vrucht voort; op deze wijze krijgt de visie handen en voeten, zodat het einddoel ook daadwerkelijk wordt behaald.

Uiteindelijk blijkt het dus de kwaliteit van de visie te zijn, die bepaalt waar iemand een beter of juist een slechter mens wordt. En, of je een visie van hoge of van lage kwaliteit hebt, kan ieder voor zich uitmaken, door zich slechts één vraag te stellen: heeft mijn visie eeuwigheidswaarde of niet. Als het antwoord hierop ja is, dan hoef je niet verder te zoeken; als het antwoord nee is, dan zul je blijven zoeken totdat je de Waarheid hebt gevonden. Hetzij dan, dat je genoegen neemt met minder dat de Waarheid.