Een andere werkelijkheid?

Terug naar: Kort door de Bocht

Beleeft een gelovige andere werkelijkheden dan iemand die niet gelooft?

Nee, een gelovige beleeft geen andere werkelijkheden dan iemand die niet gelooft. Want alles dat iemand gelooft is onderdeel van de werkelijkheid die we allemaal kennen. Zelfs in De Matrix is de wereld van de mensen  een onderdeel van de wereld van de wezens die de mensheid exploiteren: de mensen worden voor het lapje gehouden. Je zou ook kunnen zeggen: verblind in hun denken. 

Opvallend detail is dat de wereld van de mensen in De Matrix een fantasiewereld is, die alleen maar kan bestaan als onderdeel van die andere, overkoepelende en werkelijke realiteit. Als je dat idee op onze wereld projecteert, dan doe je geen oog meer dicht. Als er echter meerdere werkelijkheden zouden bestaan, dan zouden ze op geen enkele wijze kunnen worden vermengd; ons bewustzijn zou dat niet aankunnen. Het ervaren van een andere werkelijkheid dan de onze, zou kortsluiting veroorzaken.

Als iemand iets ervaart of ziet, wat anderen niet zien of ervaren, dan kunnen we nog altijd niet zeggen, dat die persoon dan toegang heeft tot een andere werkelijkheid. Dat wat die ander als enige ervaart of ziet, is gewoonweg niet zichtbaar voor anderen. Voor degene die het echter wel ziet of ervaart, maakt het object op dat moment deel uit van de tijd en ruimte, die we allemaal op gelijke wijze ervaren; dat geldt in principe voor alle onzichtbare objecten, zoals kabouters, eenhoorns, marsmannetjes en engelen. Het zijn allemaal objecten die door sommige wel en sommigen niet worden waargenomen in onze ene gemeenschappelijke werkelijkheid.

De beperking zit ‘m dus in het zien van die anderen, die derhalve ongelovig worden genoemd. Net zoals Neo en de anderen in De Matrix iets zagen en ervoeren wat de overige mensen niet zagen en ervoeren. De ‘gelovigen’ in De Matrix zagen dus meer van de werkelijkheid dan de ‘ongelovigen’, van wie de wereld beperkt bleef tot de fantasie.