De vrije wil?

Terug naar: Kort door de Bocht

Waarom denk je dat ‘de vrije wil’ wel bestaat?

Zolang ‘de wil’ iets wil, is deze niet vrij. De wil is pas echt vrij als niets meer wordt gewild of, liever gezegd, het meest ultieme ( = één) doel heeft bereikt.

De wil is een mechanisme in het bewustzijn van de mens, die verandering najaagt wanneer dat nodig is. Van nature streeft de mens naar een staat van ‘content’ zijn. Daaruit volgt rust en tevredenheid. De motivatie voor verandering kan zowel innerlijk of extern worden geïnspireerd. Wil, motivatie en inspiratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met andere woorden: zolang de mens niet de meest ultieme (volmaakte) staat van ‘zijn’ heeft bereikt, zal de wil in werking of in bedrijf zijn en is deze dus niet vrij.

De volmaakte staat van ‘zijn’ wordt bereikt, als de mens naar lichaam, ziel en geest, voldoet aan het einddoel dat de Schepper voor ogen heeft. Deze staat kan de mens echter nooit in eigen kracht bereiken; de vrije wil blijft een utopie.

NB: Er is slechts één oplossing voor dit probleem en dat is je vertrouwen stellen op de enige Mens met een volmaakt vrije wil: Jezus Christus. Jouw wil en die van Hem worden dan één, zodat ook jouw wil tot rust komt en dus vrij is.