De ergste persoon?

Terug naar: Kort door de Bocht

Wat is volgens jou de ergste persoon die ooit geleefd heeft?

Is dat degene, die een ideologie bedenkt, of degene die hem blind navolgt?

Is dat degene, die aan het hoofd staat van een natie en het volk met halve leugens en halve waarheden van zich afhankelijk maakt, of degene die zich aan hem hecht, om er beter van te worden?

Is dat de fundamentalist, die z’n leer met geweld aan anderen opdringt?

Is dat de hypocriet, die vraagt wie de ergste persoon in de geschiedenis is, zodat hij z’n eigen handen in onschuld kan wassen?

Is dat degene, die degene met een ander geslacht, geaardheid, ras, status, desnoods met geweld, vervolgd, omdat hij hem/haar minderwaardig acht?

Is dat de medicijnmaker, die rijk tracht te worden, aan de ellende van een ander?

Is dat degene, die altijd maar vraagt: Hoeveel schuift het?

Is het de verkrachter, of degene die wegkijkt omdat het ver van z’n bed is?

Is het mijn buurman, die enkel maar belangstelling heeft voor zijn eigen welvaart?

Ben ik het, omdat ik besef dat ook ik van nature tekort schiet in het liefhebben van mijn naaste, maar mezelf nog altijd boven de ander stel?

Zijn we het niet allemaal?