Bovenmenselijk intellect?

Terug naar: Kort door de Bocht

Als een bedrijf (bijvoorbeeld AMD) het voor elkaar krijgt een bovenmenselijk intelligente kunstmatige intelligentie te maken. Zou het strategisch voordelig zijn dat bekend te maken, geheim te houden, of zou het niet uit maken?

Ik denk dat het strategisch van groot belang is om een dergelijke ‘uitvinding’ strikt geheim te houden. Geen mens op deze wereld zou het ‘geloven’ en dus wantrouwen. Men zou het dus willen vernietigen en wel zo snel mogelijk; een dergelijke intellect zou uitgroeien tot een alles om zich heen vernietigende kracht.

De ‘bovenmenselijke’ intelligentie is immers ontstaan uit het (denken van) de mens en draagt derhalve hetzelfde karakter, dus gewelddadig en per definitie overheersend.

Aan de andere kant zou men vanuit dat menselijke karakter juist die ‘bovenmenselijke’ intelligentie willen beheersen (wat logischer wijze niet kan). De ontdekking van een dergelijke intelligentie zou dus waarschijnlijk leiden tot de ondergang van het menselijk ras. Zelfs als het in eerste instantie geheim wordt gehouden.

Nota bene

Overigens is het onmogelijk dat een menselijke intelligentie een ‘bovenmenselijke’ intelligentie zou kunnen produceren. Het enige dat wel kan is een geheugen fabriceren, waar het resultaat van vele menselijke intellecten zijn samengevoegd. Dat product stijgt echter in kwaliteit niet boven dat van de mens uit, maar wel in kwantiteit. Met andere woorden: men heeft sneller een gewenst (of ongewenst) resultaat.

Denk aan een schaakcomputer. Die is niet intelligenter dan een mens, maar veel sneller in het doorrekenen van alle? mogelijkheden. Een schaakmat is dan niet de vrucht van intellect of inzicht; de computer rekent gewoonweg ALLE varianten door, totdat de meest optimale oplossing (een mat in zo weinig mogelijk zetten) is gevonden. Een menselijke schaker ‘rekent’ echter ook met de eigenschappen van zijn tegenstander, zoals emotie en voorkeur voor een bepaalde speelwijze. Dat kan een computer nooit voor elkaar krijgen, omdat voor een computer alles nu eenmaal kille rekenkundige logica is. Dat is ook niet vreemd, want het menselijk denken is niet te vangen in nullen en enen; dat van een computer is niet anders dan juist dat.