Atheïsme

Terug naar: Kort door de Bocht

Het principieel ontkennen van wat je weet!

In de kern van het begrip ‘atheïsme’ ligt niet besloten, dat het bestaan van God of goden wordt ontkend, maar dat de invloed (het uitoefenen van macht) van God en/of goden op het leven van de mens en het functioneren van de schepping wordt genegeerd. 

Op deze website houd ik me aan de definitie die ik ontleen aan de WP8: “De term atheïsme kan beter beperkt worden tot die ontkenning van Gods bestaan die uit de beredeneerde overtuiging voortvloeit, dat er noch God noch iets goddelijks is”.