Onder de Kerk versta ik het geheel van organisaties die door mensen zijn opgebouwd om God te dienen. De Kerk is niet de Gemeente! Als ik het enerzijds heb over de universele organisatie ‘de Kerk’ en anderzijds over het Lichaam van Christus, ‘de Gemeente’, schrijf ik het woord Kerk of Gemeente met een hoofdletter. De kerk of gemeente als lokale organisatie wordt door mij met een kleine letter geschreven.

Er is een onoverbrugbaar verschil tussen de Gemeente en de Kerk. De Kerk is aards en behoort bij de natuurlijke wereld. Ze moet daarom altijd voldoen aan allerlei regels. Om die reden zijn er ook zoveel verschillende kerken; de regels zijn verschillend. Elke kerk heeft zichzelf een eigen beeld van God gemaakt. Zelfs het godsbeeld van een Rooms Katholiek is anders dat dat van een Protestant. En dat van een kleine evangelische gemeente wijkt ook weer af van een andere kleine evangelische gemeente. Ook wordt het godsbeeld mede bepaald door de culturele achtergrond van een gemeente. Daarom voelt iemand zich wel thuis in de ene, maar niet in een andere groep gelovigen: de godsbeelden wijken af en daarmee ook de vorm van het dienen van hun god.

Eenheid?

Er klinkt vaak een oproep om één te zijn. Men bedoelt daar echter mee, dat men verwacht dat die ánder zijn mening opzij zet, of in elk geval een lagere prioriteit toekent. Want elke individuele kerk of gemeente is ervan overtuigd dat zij God dient op de juiste wijze, dus denkt elke groep meer inzicht in de waarheid te hebben dan de ander. Dit heeft tot gevolg, dat de verschillen in inzicht alleen maar toenemen en zelfs worden uitgediept. De reden waarom men niet tot eenheid komt – en ook nooit zal komen – is dat het allemaal menselijke organisaties zijn. Geen kerk, geen denominatie, geen groep en geen sekte, is daarvan uitgezonderd. Geen enkele kerk of gemeente, kan zeggen dat zij God op de juiste wijze dient. Elke kerk of groep wordt geregeerd door een wet of een geheel van regels en verordeningen. Al dan niet op papier gezet of in statuten en geloofsbelijdenissen vastgelegd. Een wet bestaat altijd uit dogma’s en regels. Zonder deze kan de Kerk niet bestaan. Dogma’s en leerstellingen geven de Kerk haar identiteit. Dit geldt dus ook voor alle individuele kerken en gemeenten; voor zowel de grote en als ook voor de kleine.

De Kerk is een product van menselijk streven en daarom zal de Kerk nooit in staat zijn een afdoende antwoord te formuleren op de vraag: Hoe nu verder met de wereld? De Kerk is als de Baron van Münchhausen, die zichzelf aan de haren uit het water trekt. Dat lukt niet, omdat de Kerk als organisatie zelf een onderdeel is van het wereldse bestel, dat ze tracht te helpen. Als je werkelijk wilt kunnen helpen, zul je er buiten moeten staan. De Kerk is echter met heel het wezen aan de wereld gebonden. Dus: als de wereld ten onder gaat, dan geldt dat ook voor de Kerk.

Het is slechts een kwestie van tijd, want je ziet overal op de wereld, dat er aan de fundamenten van het instituut Kerk wordt geknaagd. Is er dan geen hoop voor de wereld? Jawel, maar dat is niet de Kerk. De Boze (ik schrijf dit bewust met een hoofdletter, omdat ik hiermee een persoonlijkheid bedoel) heeft het voor elkaar gekregen, het denken van vele mensen dusdanig te verduisteren, dat ze opnieuw – net als Israël, in de periode vóór de komst van Christus – hun hoop en vertrouwen zijn gaan stellen op hún wijze van het dienen van God. Zodra een groep wordt samengesteld, zullen automatisch regels gaan gelden. Het zijn immers de regels die het onderscheid maken; een onderscheid dat vervolgens voor iedereen zichtbaar wordt.

Het instituut Kerk is altijd in conflict met de Geest

Echter, met het scheppen van regels en dogma’s, heeft de Kerk (en dus elke groep of gemeente, die in haar natuurlijke voetspoor treedt) de leiding van de Geest overbodig gemaakt. Dat is niet het doel van de regels en dogma’s, maar een logisch en onafwendbaar resultaat. Je kunt nu eenmaal niet én naar de Geest luisteren én de regels en dogma’s navolgen. Hetzij dat de Geest zich aan die bepaalde regels en dogma’s onderwerpt. Maar dat doet ze nooit, want de Geest waait waarheen Hij wil. Men (de groep die zich kerk noemt en daaraan haar identiteit ontleent) zal dus metterdaad en altijd vervallen tot een, op oudtestamentische wijze, dienen van God in eigen kracht. Sommigen gaan hierin zelfs zo ver, dat ze overgaan tot een verbasterde vorm van Judaïsme en dit ‘het terugkeren naar de Hebreeuwse wortels van het Christendom’ noemen. Daarom is de Kerk voor niet-Joden, wat de Wet van Mozes voor Israël was (en is!).

Dit is uiteraard in conflict met de wijze waarop het eigenlijk zou moeten zijn. In het volgende momentje zal ik proberen duidelijk te maken, dat er maar één wijze van Godsdienst is en dat is luisteren naar de Geest. Maar ook dat dit de enige wijze is, waarop God de wereld te hulp komt. God heeft niet een Kerk aan de wereld gegeven, maar het levende lichaam van Zijn Zoon, Jezus Christus. De Kerk komt uit de mens; de Gemeente komt uit Christus.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken