Als mens ben je niet alleen. Dat dringt met name tot je door, als je beseft, dat het aantal inwoners van Nederland inmiddels de 17 miljoen ruim is gepasseerd (op januari 2016 was dit 17,02 miljoen). Wat je ervan merkt, is dat het sociale leven onder druk komt te staan; Het is niet zozeer het aantal op zich, maar het lawaai dat al die mensen met elkaar maken. 

Dat lawaai neemt toe en dat veroorzaakt op zich weer onrust. Vooral het internet en de sociale media veroorzaken en versterken dit proces. Maar daarnaast, en dat is veel problematischer, is het een proces dat niet te stoppen lijkt. Met z’n allen stevenen we af op een situatie die we in feite niet willen, maar ook niet kunnen ontlopen. Hoe we ook ons best doen. 

De Bijbel spreekt in Lukas 21:25 (HSV) „En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven“. in dit verband over ‘het bulderen van de zee, dat de mensen in een radeloze angst brengt’. De zee is hier een beeld van de geestelijke wereld, waar de mens met z’n geest ook deel van uitmaakt. In de menselijke geest ontstaan de motieven en drijfveren die de mens in beweging brengen en hem kracht geven een doel na te streven. 

Zolang de mens doelen nastreeft die niet ten nadele zijn van een ander is er niets aan de hand. Maar nu komt een collectief besef op, dat elk doel dat door de mens individueel of collectief wordt nagestreefd, wel degelijk van invloed is op een ander. Daarnaast is elk streven van de mens per definitie egocentrisch. Eerst ik en dan de rest (die moet maar voor zichzelf zorgen). De huidige president van de Verenigde Staten belichaamt dit onzalige principe als geen ander. En de hele wereld loopt hem in verbazing achterna, maar wel in radeloosheid. Immers, men ziet wel degelijk dat op deze manier de verkeerde kant opgaat, maar men kan er helemaal niets tegen in brengen. En dat veroorzaakt de radeloosheid. 

Die radeloosheid betekent letterlijk, dat de mens het niet meer weet. Er ontstaat een algeheel gevoel van machteloosheid. Denk alleen maar aan de opwarming van de aarde. Dat probleem kan enkel maar worden aangepakt, als de mensheid dat eensgezind doet. En precies daar gaat het mis. Er zullen onder de huidige omstandigheden altijd mensen zijn (meestal degenen die het voor het zeggen hebben en werkelijk het verschil kunnen maken) die egocentrisch blijven en dus niet bereid zijn om, juist voor die ander, een mijl extra te lopen. Laat staan dat ze er een begin mee maken, door iets van de eigen overvloed op te geven ten gunste van vele anderen die helemaal niets hebben.

De Bijbel vertelt ons, dat het tweede gebod is de naaste liefhebben als jezelf. De mens heeft echter enkel zichzelf lief. En dat komt weer omdat hij niet bereid is z’n knieën te buigen voor de Schepper. Die geeft hem de verantwoording voor de naaste en geeft hem in Christus de gelegenheid Hem te aanbidden als zijn Heer en als zijn Meester: vrijheid in God is ware vrijheid. Een vrijheid die in eeuwigheid standhoudt. Tot het zover is, zal de mens onder druk van de Boze altijd proberen z’n eigen problemen op te lossen. En dat terwijl diezelfde Boze hem dan ook nog aanklaagt, omdat elk streven van de mens in eigen kracht bij voorbaat (letterlijk) gedoemd is te mislukken.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken