Met Christus op weg naar de eeuwigheid…

Kenmerkend voor het plan dat God uitvoert sinds het begin van alles dat bestaat, is dat Hij het alleen, dat wil zeggen zonder hulp van ‘buitenaf’, uitvoert. Dat betekent, dat het plan niet kan worden beschadigd; er is niets dat de uitvoering tegen kan houden. God is alleen-verantwoordelijk voor zijn plan, omdat alleen Hij betrouwbaar is. Er is slecht één mens, die Hij voldoende getrouw acht, de uitvoering van zijn plan in handen te geven: Jezus Christus…

…door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten,…

Ephesians 1:9-10 (NBG1951)

Het plan van God bestaat hierin dat Hij een mens(heid) schept, die leeft vanuit de liefde die God voor zijn schepping heeft. Deze situatie noemt de Bijbel: “Het Koninkrijk van God”. De mens, die in dat Koninkrijk leeft, is niet van natuurlijke – , maar van geestelijke oorsprong. Het Koninkrijk van God zal uiteindelijk eeuwig blijven bestaan. Anders gezegd: niet de mensen die uit Adam voortkomen, maar de mensen die in Christus worden verwekt, zijn bedoeld voor de eeuwigheid.

Concreet kunnen we zeggen, dat God die geestelijke mens pas schept sinds Christus. De mens, die door God uit het stof wordt geformeerd is slechts tijdelijk. En als ondertussen in het hart van die natuurlijke mens een geheel nieuwe en geestelijke mens wordt geschapen, zal de natuurlijke mens uiteindelijk weer terugkeren tot het stof waaruit hij is genomen.

Uiteraard is de transformatie van natuurlijke – tot geestelijke mens een proces. Globaal vindt echter al plaats sinds de komst van Christus. Die geestelijke mensheid is verenigd in het onzichtbare lichaam van Christus, de Gemeente. De enige manier waarop de natuurlijke mensheid kennis maakt met deze geestelijke mensheid, is wanneer de liefde van God in de levens van hen, die Christus met hart en ziel toebehoren, zichtbaar wordt. Dit noemt de Bijbel: het getuigenis van Christus. Christus zelf (dat wil zeggen door de Heilige Geest) getuigt van deze gelovigen, dat zij zijn ingegaan in het Koninkrijk van God.

De wereld, dat wil zeggen de samenleving die bestaat uit natuurlijke (ongeestelijke) mensen, kan God niet zien en de Heilige Geest niet ontvangen, maar ze kan wél zien hoe het Koninkrijk van God in de kinderen van God gestalte krijgt. Dit noemt de Bijbel: “de werken Gods”. Deze door de Geest verwekte gelovigen zijn als een geur, die onder de mensen in de wereld wordt verspreid. Die geur is ten leven voor hen die (nog) behouden worden en ten dode voor hen die desondanks verloren gaan. Daarom duurt het ook zo lang vóórdat de jongste dag echt aanbreekt. God wil dat niemand van degenen die Hij op het oog heeft verloren gaat.

Gods plan beweegt zich via een aantal perioden:

  • Beginselen: De fundamenten van het Koninkrijk van God.
  • De tijd van de zonde: Vanaf de schepping tot aan de eeuwigheid.
  • De tijd zonder wet: Vanaf de hof in Eden tot Israël (in de woestijn)
  • De tijd onder de wet: Vanaf het verblijf in de woestijn tot de eeuwigheid.
  • De volheid van de tijd: De komst van Christus
  • De tijd van de genade: Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest
  • Het laatste der dagen: In principe de huidige tijd.
Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken