Kort door de bocht

Onder “Kort door de Bocht” vindt u korte stukjes, vragen, losse opmerkingen waar ik commentaar op geef. Soms zonder context. Vaak zijn het reacties die ik ooit eens op een forum heb gezet. De laatste vindt u met name onder de categorie “Knipsels”.

De ‘Kort door de Bocht’ stukjes zijn vaak momentopnamen. Dat betekent ook dat er soms niet voldoende over is nagedacht, omdat op dat moment de tijd ontbrak of vanwege de speciefieke context van de opmerking.

Mocht u opmerkingen of uitspraken tegenkomen, die onduidelijk zijn of niet door de beugel kunnen, laat u mij dat dan weten. Ik bezit niet alle wijsheid en ben dus nog niet te oud om te leren. Via het formulier dat u boven-rechts in de header vindt, kunt u uw opmerkingen kwijt.

De ware God dienen

Gehoorzamen van de overheid?

Over: de Belofte

Over: goed en kwaad in de natuur

Over: het ontstaan van complot-denken

Over: opstanding en lichamen

Over: kind van God worden

Over: ontslapen en achterblijven

Over: zoeken en vinden

Over: de ontdekkingsreiziger

Over: sterven en het zoenoffer

Over: Jezus en de doop in de Geest

Over: Jezus en de schepping

Vertel ons eens wie God is?

Over: Geest en Licht

Goede werken?

Porno en de Bijbel

Wat is heilig?

Waarom geloof je wel/niet in God?

Is atheïsme een geloof?

Neemt God risico’s en heeft Hij zodoende ook geloof?

Geloof in het lot?

Religieuze indoctrinatie?

Filosoferen?

De vrije wil?

Een onmetelijk bewijs?

Eén ideologie?

Christenen en de Bijbel?

Bovenmenselijk intellect?

Het nut van de Dood?

Een andere werkelijkheid?

Een beter mens?

Onvoorwaardelijke liefde?

Van God houden?

Is God verantwoordelijk?

Zoon van de Belofte?

Eva en de vrucht?

Noach en de Ark?

De ergste persoon?

Hoeveel kwaad?

Harde evolutie?

Agnost

Morele wet

Logos

Koninkrijk van God

Koninkrijk der Hemelen

Kerk

Gerechtigheid

Joodse wet

Joodse volk

Gemeente

Atheïst

Atheïsme

Plan van God

Rechtvaardigheid

Schrift

Slavernij

Vergeving

Koning Jezus ...

“… deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.”

Hebrews 10:12-14 (NBG1951)