De Geest spreekt het Koninkrijk

Het spreken van God is éénmalig; het effect van wat God zegt is in beweging. Het éénmalige karakter heeft betrekking op de wereld van God; daar geldt geen tijd en dus ook geen ontwikkeling, maar wel een tijdloze beweging. Met andere woorden: de situatie in de wereld van God is volmaakt. Daar kunnen we ons, als nog in tijd en plaats denkende schepsels, natuurlijk geen voorstelling van maken.

In de wereld van de mensen wordt het effect van Gods spreken gezien, omdat tijd  en ontwikkeling, daar wel gelden.Het eindpunt waarnaar de wereld der mensen zich beweegt, is het startpunt van Gods spreken. Niemand, dus ook de mens zelf niet, kan daar iets aan toevoegen of afdoen.

Dat is voor de gelovige een grote troost, want het garandeert dat het alles – aan het eind van de beweging – zal zijn, zoals God het heeft bedoeld. Volkomen en volmaakt in liefde.

De artikelen die ik heb schrijf onder de algemene titel „Het Koninkrijk“ gaan over het éénmalige spreken van God en de bewegen van de menselijke wereld richting de volkomen realisatie van Gods eeuwige verlangen.

Overzicht