Het zaad van Adam – Inleiding

Tijdens een gesprek dat ik had met een kennis, kwam de vraag hieronder aan de orde. Daarop schreef hij de uiteenzetting, die hieronder na “De val/opstand van Adam” is opgenomen. De uitspraken, en de reacties daarop, die zowel door hem als door mij worden gedaan zijn misschien ook interessant voor anderen, die wellicht met hetzelfde thema bezig zijn. Alhoewel ik het in eerste instantie privé wilde houden, heb ik toch besloten, het artikel in gedeelten op mijn website te plaatsen. Eventuele persoonlijke uitspraken zijn verwijderd, teneinde een zo neutraal mogelijk artikel te krijgen. Het complete artikel is in 2018/19 ontstaan en geschreven. Het kan dus zijn dat bepaalde gedachten of inzichten alweer verder zijn ontwikkeld. Ook kan het zijn dat ik nu het onderwerp op een andere manier en met andere voorbeelden zou benaderen. Het kost me echter teveel moeite om het hele verhaal weer opnieuw te schrijven. Leest u iets dat aanpassing behoeft, laat mij dat dan weten. Ik ben u zeer erkentelijk. Bij voorbaat.

De vraagstelling

Vraagstelling: “De natuur van Adam. Was deze al zondig vóórdat hij overtrad (door te eten van de vrucht) of werd deze pas zondig nadat hij van de vrucht had gegeten?”

Verantwoording

Met belangstelling heb ik de uiteenzetting gelezen, die mij ter beschikking werd gesteld. Zoals reeds, in een ander contact dat we hadden, aangegeven, schrijf ik momenteel een uitgebreid artikel onder de titel: Het drama in de hof in Eden. Dat zal ik ook op mijn website plaatsen. In het artikel doorloop ik het hoofdstuk 2 en 3 van Genesis en licht ik de gebeurtenissen toe vanuit mijn gezichtspunt. Ik zal in mijn weergave van wat ik denk dat er in de hof nu werkelijk aan de hand was, niet zoveel verwijzingen (of ‘bewijs’-plaatsen) uit de Schrift zelf opnemen. Hooguit de meest noodzakelijke. Dat doe ik met reden.

Persoonlijk ben ik van mening, dat alles wat ik op papier zet, niet meer of minder is dan mijn eigen mening. Met een mening kan de lezer het dan eens zijn of niet. De mening, die ik rond een specifiek onderwerp vorm – in dit geval de zonde en de overtreding van Adam, maakt deel uit van een grondvisie, die zich in toenemende mate en al sinds vele jaren in mijn denken fundeert: God is enkel liefde. Nu valt daarover natuurlijk heel veel te zeggen en nu is juist dat de reden waarom ik benadruk, dat ik in mijn artikel, ‘slechts’ een mening weergeef. Wat ik ermee wil zeggen is, dat een gesprek over de liefde Gods, niet op papier kan worden gevoerd, maar dat je elkaar daarvoor (veel) tijd moet gunnen, elkaar in de ogen moet kunnen kijken en elkaar de gelegenheid moet geven, direct in te gaan op dat wat concreet wordt gezegd. Immers, mijn inzicht “God is liefde” is niet van de ene dag op de andere ontstaan, maar is gegroeid tijdens vele jaren van studie en lezen van de Schrift, onder, waar ik vast van overtuigd ben, leiding van de Heilige Geest.

Dat laatste brengt me op een principe dat ik in mijn artikelen steeds meer integreer: de lezer moet een door God gegeven interesse hebben in wat ik schrijf. Ik wil niemand overtuigen, maar het overtuigen overlaten aan de Heilige Geest. Want die weet precies waar het hart van die ander weer naar uitgaat. Met andere woorden: ik streef er naar niet de Bijbel na te spreken, maar om Bijbels te spreken. Het is mijn wens, dat iemand alleen mijn artikeltjes leest, als in het hart een verlangen aanwezig is, nu juist meer te weten over het onderwerp waar ik, voor de lezer op dat moment, over schrijf. Dat is het kenmerk van een zoekend hart.

Als ik een artikel schrijf en dat maar deels ondersteun met Bijbelteksten, is dat omdat het puur een weergave van mijn mening is en dus niet het Woord van God. Dat kan het echter wel worden, als dat wat ik schrijf de ander er toe aanzet, de inzichten die ik etaleer, te beproeven/onderzoeken op grond van de Schrift zelf. Dan heb ik in feite mijn doel bereikt: de lezer keert terug naar de Schrift en kan zelf (in de binnenkamer van zijn hart) beoordelen of datgeen wat ik heb geschreven vanuit Christus (of de Heilige Geest) is of niet.

Ik wens mijn lezers veel zegen en verlichting van de Heilige Geest toe, als zij mijn visie beproeven. Wat de uitkomst daarvan is, maakt voor mij niet uit: een ieder is slechts voor zijn eigen besef verantwoording schuldig aan zijn Heer. En als iemand het niet met me eens is? Even goede vrienden. Is echter interesse gewekt? Dan kunnen we in alle vrijheid bij gelegenheid verder bomen rond een voor beiden belangrijk thema. Laat het me maar weten. U kunt uw opmerkingen sturen aan „opmerkingen@deus-loquitur.nl“ of via de button “Neem contact op“, rechts-boven. U krijgt altijd antwoord.

De samenvatting van de uiteenzetting 

Samenvatting: In het allereerste begin was de mens dus “neutraal” (ik weet niet zo snel een beter woord). Na de val/opstand: Iedere zoon van Adam is niet alleen dood in zijn geest, maar hij is ook “uit de aarde, stoffelijk” (1Kor.15:47).

Mijn commentaar op de samenvatting

In het allereerste begin was, naar mijn mening, de mens ‘onbevlekt’. Na de overtreding werd de mens ‘vuil’ en ‘bevlekt’. Het karakter van de mens (zijn inwendige mens) werd echter door de overtreding niet aangetast. De mens was én is – tot op de huidige dag – een puur natuurlijk wezen en was én is op grond van dát feit niet in staat om het Koninkrijk Gods in te gaan of om het eeuwig leven deelachtig te worden. De overtreding van Adam heeft daaraan niets veranderd. 

Wat echter wel veranderd is, zijn de omstandigheden: de mens is door de overtreding van Adam, niet meer toegestaan alsnog te eten van de boom des levens. De natuurlijke status van de mens is dus geworden tot een gevangenis, waarvan de zonde de sleutel heeft weggegooid. De verleiding is de cipier, die de mens te eten geeft en er voor zorgt dat deze ten gevolge van het voortdurende ’eten van de vrucht’ steeds dieper in de duisternis van de gevangenis terecht komt. Dat is het stervende sterven, wat op zich weer het gevolg is van overtreding.

In het artikel “Het drama in de hof in Eden“ (In voorbereiding) leg ik uit, dat de overtreding van Adam niet het resultaat is van opstand/rebellie/hoogmoed of wat dan ook, maar gewoon is ingegeven door de liefde die Adam in ruime mate voelde voor Eva.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken