“Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn”

Romeinen 8:14-16 (NBG1951)
  • Je schrijft: Ik noem mezelf geen christen dus ik misleid mezelf niet. Ik vind ‘christen’ een nietszeggend etiketje:

Ik waardeer je openhartigheid. Dan zal ik je óók maar geen christen noemen. Het is inderdaad een ’nietszeggend etiketje’. Daarbij is het zo dat in de Bijbel niemand zichzelf een christen noemt, maar dat je door anderen als zodanig wordt herkend. In de tijd van Handelingen was het een soort geuzennaam: een volgeling van Christus.

  • Je schrijft: Een hart is een spier die bloed rondpompt. Zowel het hart als het bloed zijn inmiddels vervangbaar. Je kunt verder leven na een harttransplantatie en na een bloedtransfusie. Waarmee ik niet wil suggereren dat dit eenvoudige ingrepen zijn:

Dat is natuurlijk zo, maar je kunt mij niet wijsmaken dat je niet weet dat met ‘het hart’ nog iets anders bedoeld kan zijn. In de Bijbel is ‘het hart’ datgeen waar de diepste drijfveren van de mens te vinden zijn. In het hart bevindt zich wat hem motiveert, in beweging brengt en z’n einddoel (waar streeft ‘ie naar?) bepaalt. Wat mij ten diepste motiveert, in beweging brengt en mijn enige doel in het leven is, is Jezus Christus en de kracht van zijn  opstanding met heel mijn hart te leren kennen  en op die wijze zelf mag komen tot de opstanding uit de doden.

  • Je schrijft: Onze persoonlijkheid, onze psyche, onze geest of hoe je ook wil noemen zit in onze hersenen. Dick Swaab heeft m.i. gewoon gelijk als hij zegt: wij zijn ons brein. Toen de geschriften die later de Bijbel zijn geworden werden geschreven wist men hier nog niets vanaf:

Nee, dat is ook waar.

  • Je schrijft: Dat wil echter niet zeggen dat ik niet in God de Vader geloof of in de Heer Jezus. Ik geloof alleen niet in je roze bril verhaal waarin ‘Jezus in iemands hart bevestigt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is’:

Het is de vraag wat jij onder geloven verstaat. Mag ik er van uitgaan, dat geloof (1) voor jou betekent ‘iets voor waar aannemen’? Dat is de menselijke manier van geloven. Echter, het geloof (2) waar ik het over heb, is een ‘zeker weten’ (overtuiging, bevestiging, dat dit inhoudelijk óók voor jou geldt) dat alleen ontstaat als dit in het diepst van je menselijke bestaan (het hart) door de Geest van God zelf wordt neergelegd.

  • Je schrijft: De tekst uit Romeinen ken ik. Dit is ook een mooie, uit 2 Korintiërs 5: 7 Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen:

Inderdaad, een mooie tekst. Maar als ik jou goed inschat, begrijp je niet wat er eigenlijk staat. Met andere woorden: je gelooft (1) het wel, maar je gelooft (2) het niet.

  • Je schrijft: Geloven is niet hetzelfde als voelen. Niet hetzelfde als ervaren. Het is niets zintuiglijks:

Behalve dan als het om geloof (1) gaat. Dat heeft dan ook alles met je zintuigen te maken.

  • Je schrijft: Geloven is vertrouwen. Dat doe je met je wil en ook die zit in je hersenen: 

Dit soort ‘vertrouwen’ heeft ook alles met je zintuigen te maken.

  • Je schrijft: Dus als jij gelooft dat ‘Jezus in jouw hart bevestigt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is’ denk ik eerder dat jij degene bent die zichzelf misleidt: 

Dat zou inderdaad zo zijn als dat een geloof van het soort (1) zou zijn. Als het echter gaat om de dingen, die in God hun oorsprong hebben, gaat het altijd om het geloof van de soort (2).

  • Je schrijft: Want hoe is dat dan precies in z’n werk gegaan? Sloeg je hart over of zo? Dat heb ik zelf regelmatig meegemaakt en het bleek een naam te hebben: extrasystole. Of hoorde je ineens een stem uit je borst komen? “Beste Jurriën niet schrikken, Ik ben het, Jezus en Ik bevestig hierbij dat Ik echt de Weg, de Waarheid en het Leven ben“:

Als dat zo zou zijn geweest had ik óf direct een dokter opgezocht óf ik was buikspreker geworden. 

De Geest bevestigt niet dat Jezus dit heeft gezegd (Johannes 14:6 (NBG1951) “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij“), want dat geloof (1) ik wel, maar door het geloof (2) bevestigt Hij de waarheid van Jezus’ uitspraak door aan mijn hart te verkondigen, dat ik deel heb aan de Weg, de Waarheid en het Leven.

Oorspronkelijke opmerking van mij, gemaakt op het forum “Credible“:

Je bent als christen misleid door jezelf, als Jezus niet in jouw hart bevestigt, dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is

J.L.Dokter
Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken