Een goed verstaander

Een eigentijdse parabel

Als Jezus rondwandelt op aarde in het Israël van zijn tijd, spreekt Hij veel in gelijkenissen. Ze zijn bedoeld om een (of meerdere) aspecten van het Koninkrijk Gods te illustreren. Maar ook worden zo nu en dan bepaalde principes die in de geestelijke wereld gelden in beelden weergegeven. Dat doet Jezus, omdat de satan het vermogen om geestelijk te horen en te zien, bij de meeste van zijn toehoorders heeft geblokkeerd. Het Woord dat zich binnen de gelijkenis bevindt, kan dan niet veranderen in een zaadje dat eventueel vrucht kan dragen.

In het verhaaltje hieronder, wil ik u illustreren welk effect het Woord heeft, als het valt in vruchtbare grond, maar ook wat het effect is, als het langs de weg valt en verloren gaat. Uiteindelijk weet u dan zelf wel, tot welke categorie van grond u behoort …

Als een vrije vogel…

Er waren eens een nachtegaal en een kraai die met elkaar in discussie waren, wie het mooiste geluid voortbracht. Het was een oeverloze discussie, want allebei waren ze er van overtuigd, dat zij dat zelf waren.

Op dat moment vloog er hoog in de lucht een zeearend voorbij die even daarvoor, tijdens een gesprek met een vis, die zo graag zou willen vliegen, het inzicht had gekregen dat een vis gewoonweg niet is geconstrueerd om te vliegen. De zeearend riep naar de nachtegaal en de kraai: „Jongens, maak je toch niet druk over iets dat je toch niet kunt veranderen. Kom liever hier naar boven, dan krijg je vergezichten die je niet voor mogelijk hebt gehouden en ervaar je een vrijheid, die letterlijk alles te boven gaat“.

Maar nachtegaal en de kraai waren zo druk bezig heen en weer te springen op de vele takken van de boom der afleiding (die speciaal voor dat doel was neergezet), dat ze de zeearend zelfs niet hoorden. Toen er nog een aantal andere vogels bijkwamen, die zich er ook nog mee gingen bemoeien, zoals onder andere krassende kraaien, kwetterende mussen, merels en lijsters, maar ook vogels die slechts weinig geluid voortbrengen, zoals de reiger en de ooievaar, dacht de zeearend, dat het maar beter was om door te vliegen en de vrijheid onder zijn vleugels te voelen. En hij bewoog zich steeds hoger in de lucht, terwijl hij de weldadige en energierijke stralen van de zon in zich op nam.

Jezus Christus heerst in Gods Koninkrijk

“… Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn”.

Matthew 24:13-14 (NBG1951)

Abonneren?

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

u

Heeft u een vraag...

en/of een opmerking?

...neem dan contact op.

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken