Alles tot eer van mijn Heer en Heiland Jezus Christus

Op mijn 12e jaar wist ik al dat mijn leven pas zin zou hebben, als ik de Bron van het Leven zou leren kennen. Bekeerd en gedoopt, duurde het toch nog tot mijn 21e voordat ik bereid was, mijn leven volledig in dienst te stellen van mijn Heer en Heiland, Jezus Christus.

Op mijn 29e trouwde ik met Anja. Zij is nog altijd bij mij. We kregen ondertussen drie kinderen.

Nu, inmiddels met pensioen, ben ik nog niets van mijn verlangen kwijt om mijn Heer beter te leren kennen. De Bijbel gaat nog elke dag meer leven en we hebben (mijn vrouw en ik) de indruk dat de ontwikkeling van onze handel en wandel in het Koninkrijk van God in een stroomversnelling is geraakt.

Ik heb dan ook een nog steeds toenemend verlangen mijn gedachten op papier te zetten. Niet om een ander te leren, maar puur om mijn eigen gedachten een nog steviger fundament uit de Schrift te geven. Onze liefde voor God en voor zijn zoon Jezus Christus is zo nu en dan overweldigend. Het stimuleert ons verlangen om nog meer te groeien in de Geest en op die manier bij te dragen aan de groei van het Lichaam van Jezus Christus, de Gemeente.

Daarnaast ben ik niet in het bezit van diploma’s, titels en/of Bijbelschool certificaten. Ik maak geen deel uit van een bepaalde kerkelijke demonatie en ook bezoek ik geen gemeente of kerk. Het enige dat ik kan ‘overhandigen’ is mijn liefde voor onze God en Zijn Zoon, Jezus Christus, die Hij als Koning en Hogepriester aan ons ter beschikking heeft gesteld.

NB: Uiteraard ben ik persoonlijk aansprakelijk voor mijn artikelen. Ze geven mijn persoonlijke visie en mening weer. Citaten of uitspraken van anderen die ik opneem in mijn artikelen zullen in de voetnoten zijn voorzien van de naam van de eigenaar en verwijzen naar de plaats waar u het citaat of de opmerking in de context kunt lezen. Deze citaten vallen echter niet onder mijn verantwoording, maar dienen slechts als illustratie of als kapstok voor het betreffende artikel. Voor het stellen van vragen of opmerkingen kunt u het contact-formulier gebruiken om met mij in contact te komen.

Aanvullend…

De Schriftverwijzingen, die u vindt in de tekst en de voetnoten van diverse berichten komen uit de “Bible Study” applicatie van Olive Tree. Ik gebruik echter verschillende vertalingen. Welke vertaling ik gebruik kunt u zien in de noot zelf. Er is geen bijzonder reden voor het gebruik van diverse vertalingen. Soms ben ik van mening, dat een bepaalde vertaling de kern van mijn opmerking wat beter weergeeft. Ik heb echter geen principiële voorkeur voor welke vertaling dan ook. Tussen haakjes: ik ben opgegroeid met de NBG van 1951. Je zou die vertaling dus kunnen zien als de Schrift in mijn moederstaal.

Achter de Schriftverwijzing zelf wordt tussen haakjes de betreffende vertaling aangegeven. Door de app worden de verwijzingen in het Engels weergegeven. Ik neem echter aan dat de lezer wel weet om welk Bijbelboek het gaat. Als ik overigens een Bijbeltekst aanhaal, zonder de tekst zelf uit te schrijven, geef ik het Bijbelboek wel weer in het Nederlands. Ik citeer over het algemeen uit de volgende werken:

  • NBG1951: De vertaling Nederlands Bijbel Genootschap van 1951,
  • HSV: De Herziene Staten Vertaling,
  • Rev. Leidse Vertaling: De gereviseerde Leidse Vertaling.
  • SV: De Statenvertaling

Andere citaten uit de Bible Studie App:

  • CWSB: Complete Word Study Bible,
  • WBC 61V: World Biblical Commentary (61 delen),
  • ExBibComm: Expositor’s Bible Commentary (12 delen).
  • RSB: The Reformation Study Bible, van Ligonier Ministries

Uiteraard kan ik nog uit meerdere werken citeren. Als dit het geval is, zal ik de bovenstaande lijstjes aanvullen.

En dan nog dit…

De taak die ik dus op me heb genomen, is het hele traditionele dogma/fundament van de heilsgeschiedenis opnieuw te doordenken en desnoods op essentiële punten aan te passen, zodat alles (wat betreft het Evangelie van Jezus Christus) naadloos in elkaar past en geheel in harmonie is met het Godsbeeld dat door Jezus wordt gepresenteerd. Dat dit ook correspondeert met het getuigenis van de Schrift, behoeft natuurlijk geen betoog. Maar het zal ook duidelijk zijn, dat ik nooit in staat zal zijn, in enkele artikelen op mijn website, de algemene visie op de materie te weerleggen. Zoals ik al eerder heb aangegeven, poneer ik op mijn website slechts ‘mijn’ gedachten en laat ik het verder over aan u, de geïnteresseerde lezer, hoe u er verder mee omgaat. Uiteindelijk gaat het mij er om, dat het Woord, wellicht opnieuw, in u tot leven komt. Of u het daarna (nog) met me eens bent of niet, doet voor mij niet ter zake.

Jurriën L. Dokter, beheerder van – en schrijver op Deus-Loquitur.nl

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken