Archief

Over Jezus en de drie-eenheid

In dit artikel ben ik in feite in gesprek met iemand die de leer van het Wachttoren Genootschap aanhangt. Binnen dit Genootschap wordt geleerd dat "Jezus vóór zijn vleeswording als de engel Michaël bestond", "de Heilige Geest geen persoon is, maar een kracht" en dat...

Gods wil, wet en gehoorzaamheid

Iemand schreef: "De wil van God is wet" en "God wil gehoorzaamheid". Dat zette me aan het denken. Ik vroeg me af of deze mening(en) door de Bijbel worden ondersteunt of dat ze het gevolg zijn van een eigen, inmiddels tot dogma verheven, interpretatie. Concreet is dus...

Bidden voor varkens en kippetjes

Een lezeres maakte in een brief aan het ND van 6 augustus 2019, onder andere de bovenstaande opmerking. Uit haar schrijven blijkt dat ze begaan is met het lot van de dieren. Maar wat me opviel, was dat ze melding maakte van een gebed dat de predikant van de kerk (ze...

Welk label draagt u?

Enige tijd geleden reageerde ik op een column van Matthijn Doekes op het CIP. In dit artikeltje wil ik niet mijn reacties (en die van hem), zomaar overnemen. Ik wil er iets aan toevoegen.... De column heeft me meer aan het denken gezet, dan ik in eerste instantie...
Israël en de Bijbel

Israël en de Bijbel

De ontdekkingen van iemand die de Bijbel serieus bestudeert Op de website „Israël en de Bijbel“ las ik de volgende ontboezeming: „Wie de Bijbel...

Onderweg met anderen

Onderweg met anderen

Als mens ben je niet alleen. Dat dringt met name tot je door, als je beseft, dat het aantal inwoners van Nederland inmiddels de 17 miljoen ruim is...

Goddeloos versus Rechtvaardig

Goddeloos versus Rechtvaardig

In psalm 37 wordt het begrip ‘rechtvaardig’ 9 keer genoemd. Daarnaast vinden we concreet het begrip ‘Goddeloos’ maar...

Een nietszeggend etiketje

Een nietszeggend etiketje

"Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van...

Gods ogen

Gods ogen

Zo nu en dan debatteer ik over zaken die mijn aandacht vragen, op „Credible - Grootste christelijke forum in Nederland...

Een actief geloof

Een actief geloof

Sinds de eerste komst van Christus is veel tijd verstreken. Inmiddels zijn we ruim tweeduizend jaar verder. Opvallend...

Een Stad op de Berg

Een Stad op de Berg

De Schrift spreekt veelvuldig over de stad Gods, waar alle volkeren naar toe zullen komen om te aanbidden. Vele...