Archief

Archief

Het vleesgeworden Woord

Dit is het derde artikel waarin ik inga op het kwaad en het oordeel van God daarover. In het vorige deel heb ik enige gedachten uitgesproken over het verschil tussen de periode vóór de komst van Christus en de periode erna. Het zal mijn lezers duidelijk zijn, dat de...

Christus en het oordeel

In het vorige artikel heb ik stilgestaan bij het ontstaan van het kwaad. Het kwaad is een gevolg. Eva, die de gehele mensheid symboliseert, zag dat het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, haar wijs kon maken. Dat is op zich correct; de boom...

Het ontstaan van het kwaad

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.Mattheus 6:34 (HSV) Paulus zegt in de eerste brief aan Timotheus (6:10): „Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door...

De Eerstgeborene

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.Colossenzen 1:15 (HSV) Alles dat op deze website wordt geschreven (en is geschreven) heeft in feite één onderwerp: Het Koninkrijk van God. In dit artikel wil ik een moment stilstaan bij de...
Het woord van Jezus

Het woord van Jezus

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de...

Schuld en Vergeving

Schuld en Vergeving

De gedachte dat de mensheid een collectieve schuld draagt is in het traditioneel christelijke denken fundamenteel. Voor mezelf stelde ik, ten...

God is eeuwig onveranderlijk

God is eeuwig onveranderlijk

In het artikel van vorige week: „Is Gods wet ingeschapen“ schreef ik dat zich in het collectieve denken van de mens een beeld heeft ontwikkeld van...

Is Gods wet ingeschapen?

Is Gods wet ingeschapen?

Ik las op het Refoweb, een forum voor jongelui van traditioneel kerkelijk gezindte, een vraag die al in 2010 was...

Wil en Geest

Wil en Geest

Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel...

Geloof en Wetenschap

Geloof en Wetenschap

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de...

Dezelfde God?

Dezelfde God?

Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun...

Waarheid en Werkelijkheid

Waarheid en Werkelijkheid

Naar aanleiding van een gesprek over Waarheid en Werkelijkheid schreef iemand: Als atheïst ben ik van mening dat God...

Eén God en één Middelaar

Eén God en één Middelaar

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der...

Geloof en dogma

Geloof en dogma

Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen...

Over Jezus en de drie-eenheid

Over Jezus en de drie-eenheid

In dit artikel ben ik in feite in gesprek met iemand die de leer van het Wachttoren Genootschap aanhangt. Binnen dit...

Gods wil, wet en gehoorzaamheid

Gods wil, wet en gehoorzaamheid

Iemand schreef: "De wil van God is wet" en "God wil gehoorzaamheid". Dat zette me aan het denken. Ik vroeg me af of...