Archief

Over Jezus en de drie-eenheid

In dit artikel ben ik in feite in gesprek met iemand die de leer van het Wachttoren Genootschap aanhangt. Binnen dit Genootschap wordt geleerd dat "Jezus vóór zijn vleeswording als de engel Michaël bestond", "de Heilige Geest geen persoon is, maar een kracht" en dat...

Gods wil, wet en gehoorzaamheid

Iemand schreef: "De wil van God is wet" en "God wil gehoorzaamheid". Dat zette me aan het denken. Ik vroeg me af of deze mening(en) door de Bijbel worden ondersteunt of dat ze het gevolg zijn van een eigen, inmiddels tot dogma verheven, interpretatie. Concreet is dus...

Bidden voor varkens en kippetjes

Een lezeres maakte in een brief aan het ND van 6 augustus 2019, onder andere de bovenstaande opmerking. Uit haar schrijven blijkt dat ze begaan is met het lot van de dieren. Maar wat me opviel, was dat ze melding maakte van een gebed dat de predikant van de kerk (ze...

Welk label draagt u?

Enige tijd geleden reageerde ik op een column van Matthijn Doekes op het CIP. In dit artikeltje wil ik niet mijn reacties (en die van hem), zomaar overnemen. Ik wil er iets aan toevoegen.... De column heeft me meer aan het denken gezet, dan ik in eerste instantie...
Onderweg met de Kerk

Onderweg met de Kerk

Onder de Kerk versta ik het geheel van organisaties die door mensen zijn opgebouwd om God te dienen. De Kerk is niet de Gemeente! Als ik het...

Israël en „schuldbewustzijn“

Israël en „schuldbewustzijn“

God werkt sinds het moment dat de Zoon, Jezus Christus, op de troon van God heeft plaatsgenomen, alleen nog maar via Hem. De troon van God staat...

De christen, het beeld van Jezus

De christen, het beeld van Jezus

Op het CIP schreef een emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken een artikel onder de titel “Wij christenen gaan ons al gauw...

Israël en de Bijbel

Israël en de Bijbel

De ontdekkingen van iemand die de Bijbel serieus bestudeert Op de website „Israël en de Bijbel“ las ik de volgende...

Onderweg met anderen

Onderweg met anderen

Als mens ben je niet alleen. Dat dringt met name tot je door, als je beseft, dat het aantal inwoners van Nederland...

Een consumenten religie

Een consumenten religie

De mens is een religieus wezen. Dat concludeer ik uit het feit, dat de mensheid een collectief besef van...

De kerk is (altijd) van beneden

De kerk is (altijd) van beneden

Er is in de wereld een spreekwoord dat luidt: ‘Gedane zaken nemen geen keer’. Men wil daarmee zeggen, dat hetgeen tot...