Een lezeres maakte in een brief aan het ND van 6 augustus 2019, onder andere de bovenstaande opmerking. Uit haar schrijven blijkt dat ze begaan is met het lot van de dieren. Maar wat me opviel, was dat ze melding maakte van een gebed dat de predikant van de kerk (ze noemt die met name, waarom?) specifiek voor de dieren uitsprak, die ‘slachtoffer zijn geworden van de hitte’. Hij doelt daarmee op de kortdurende hittegolf die ons land de vorige weeg (eind juli 2019) teisterde; zo warm als het werd, was het nog nooit in ons land geweest, sinds men er statistieken van bijhoudt.

“Laatst bad op zondag tijdens een dienst in de Zuiderkerk in mijn woonplaats de predikant voor ‘de varkens en kippetjes die slachtoffer zijn geworden van de hitte’. Na afloop bedankte ik de voorganger dat hij de dieren in de vee-industrie benoemd had in zijn gebeden.”

Een lezeres van het ND

Een predikant die voor dieren bidt, die reeds slachtoffer zijn geworden. Dode dieren dus. Wat zou de inhoud van zijn gebed zijn geweest? Als ik de traditionele liturgie een beetje ken, zal het een gebed zijn geweest in ongeveer de volgende vorm: „Here, we denken ook aan de dieren, die afgelopen week aan de hitte bezweken zijn. En dan met name aan die vele arme varkens en kippetjes, die nu niet meer in de modder kunnen spelen en hun eitjes kunnen leggen

Maar dat is geen gebed, maar het uitspreken van een gedachte, zoals een leidinggevende, die tijdens een conferentie de gebeurtenissen van een afgelopen periode ter sprake brengt. Dat gebed heeft geen waarde, want zodra je uitgesproken bent, keer je weer terug tot de orde van de dag.

Het kan natuurlijk ook zijn, dat de predikant een zegen heeft gevraagd over de dieren, die zijn omgekomen. Maar dan is de vraag waar die zegen dan uit bestaat? Uiteindelijk denk ik dat een gebed voor deze dieren geen enkele zin heeft. Die dieren zijn dood en de gedachte dat God zich over dode dieren ontfermt, is naar mijn mening onbijbels.

Beter is het om te bidden voor mensen. En in dit specifieke geval voor de mensen, die voor die dieren verantwoordelijk zijn. Je kunt dan bidden voor inzicht en wijsheid. Of zelfs dat de bewogenheid voor de dieren toe zal nemen. De Schrift legt de verantwoording om voor de dieren te zorgen bij de mens neer. Maar dat de mens in algemeen slecht voor de dieren zorgt, is geen reden voor God om dan zelf maar in te grijpen; Hij zou dan, vanwege het gelijkheidsprincipe, overal moeten ingrijpen, waar de mens het niet goed doet.

Maar als het om de mens gaat, heeft God allang ingegrepen, namelijk door het zenden van de Zoon van God, Jezus Christus. Christus is in staat om de harten, de inzichten en visies van de mens zodanig te veranderen, dat de zorg voor de dieren (en de rest van de schepping) een Goddelijk karakter krijgt. Het punt is echter, dat niet ieder mens dat Goddelijke ingrijpen ziet zitten. Liever blijven ze hangen in hun eigen inzichten en willen ze niet van Christus afhankelijk worden en zeker niet van God.

En daarom raad ik die predikant aan, niet te bidden voor het ‘welzijn’ van dode dieren, maar dat de harten van steen, van degenen die voor de dieren verantwoordelijk zijn, zullen veranderen in harten van vlees, zodat deze binnen het bereik komen van de Geest van Christus en er Goddelijke zorg voor de dieren beschikbaar komt.

Overigens geldt dit principe voor heel de schepping. Hier ligt dus een dankbare taak voor hen die zich deel weten van de hemelse Gemeente, het Lichaam van Christus. Want dát is het Instrument waarvan God zich in het laatst der dagen (in onze tijd, dus!) zal bedienen om de wereld (= het domein van de natuurlijk denkende mens) niet alleen te overtuigen, dat ze de zorg voor de schepping niet in eigen kracht kan volbrengen, maar dat hij voor hulp slechts op één plaats terecht kan, namelijk onder hoede van Koning Jezus Christus. Een andere weg of mogelijkheid is er niet en zal er ook niet meer komen.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken